Cynghorydd Richard Young

Teitl: Aelod Cabinet - Cymunedau

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Pendre