Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 18fed Ebrill, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

135.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 406 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 25/01/24.

136.

Adroddiadau Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cymru pdf eicon PDF 138 KB

Dogfennau ychwanegol:

137.

Cofnod Gweithredu'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

138.

Adnewyddu Cytundeb Partneriaeth Cydwasanaeth Archwilio Mewnol Rhanbarthol pdf eicon PDF 382 KB

139.

Cynnydd Yn Erbyn y Cynllun Seiliedig ar Risg Archwilio Mewnol 2023-24 pdf eicon PDF 253 KB

Dogfennau ychwanegol:

140.

Monitro Argymhellion Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 246 KB

Dogfennau ychwanegol:

141.

Prosesau a Gweithdrefnau'r Adran TGCh pdf eicon PDF 303 KB

142.

Ymagwedd Hunanasesu ar gyfer 2023/ 24 pdf eicon PDF 714 KB

Dogfennau ychwanegol:

143.

Datganiad Cyfrifon 2022-23: Gwersi a Ddysgwyd pdf eicon PDF 346 KB

144.

Blaenraglen Waith wedi'i Diweddaru pdf eicon PDF 162 KB

Dogfennau ychwanegol:

145.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.