Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol - Dydd Iau, 8fed Ebrill, 2021 14:00

Lleoliad: remotely via Microsoft Teams

Cyswllt: Democratic Services 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 92 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04 02 21

4.

Diweddariad ar sefydlu Fframwaith Maethu Cenedlaethol a Gwaith cyfredol mewn perthynas â darpariaeth gofal Maeth Mewnol pdf eicon PDF 104 KB

5.

Plant sy'n Derbyn Gofal Mewn Addysg pdf eicon PDF 86 KB

6.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.