Agenda

Pwyllgor Y Cabinet Dros Faterion Rhieni Corfforaethol - Dydd Mercher, 8fed Mai, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 151 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 01/02/2024

4.

Strategaeth Ymadael Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol pdf eicon PDF 365 KB

5.

Cynllun Cynaliadwyedd 3 Blynedd I Wella Canlyniadau Ar Gyfer Gwasanaethau Plant A Theuluoedd Ym Mhen-y-bont ar Ogwr - Adroddiad Blwyddyn 1 Ar Gynnydd 2023/24 pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) o Faethu Cymru Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 335 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ar Bobl Ifanc sydd wedi Profiad o Ofal pdf eicon PDF 344 KB

8.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.