Agenda

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli
Dydd Iau, 4ydd Mawrth, 2021 14:00

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

To receive declarations of personal and prejudicial interest (if any) from Members/Officers including those who are also Town and Community Councillors, in accordance with the provisions of the Members’ Code of Conduct adopted by Council from 1 September 2008. Members having such dual roles should declare a personal interest in respect of their membership of such Town/Community Council and a prejudicial interest if they have taken part in the consideration of an item at that Town/Community Council contained in the Officer’s Reports below.

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 100 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y  21/01/2021

4.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

5.

Taflen Gwelliant

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

6.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 83 KB

7.

P/20/552/RLX - Safle Cynhyrchion Pren De-Orllewin, Heol Llan, Coity, CF35 6BU pdf eicon PDF 828 KB

8.

P/20/553/FUL - Complex Lock, Safle I'r de-Ddwyrain Cynhyrchion Pren de-Orllewin, Heol Llan, Coity, CF35 6BU pdf eicon PDF 2 MB

9.

P/20/642/OUT - Scaffoldio Carville, Heol Gorsaf, Maesteg, CF34 9TF pdf eicon PDF 613 KB

10.

P/20/756/FUL - 31 Heol Fulmar, Porthcawl, CF36 3PN pdf eicon PDF 494 KB

11.

P/20/99/FUL - Capel Y Drindod, Heol Penybont, Pencoed, CF35 5RA pdf eicon PDF 581 KB

12.

P/20/898/RLX - Uned Aldi, 1 Llwybr Llynfi, Heol Llynfi, Maesteg, CF34 9DS pdf eicon PDF 123 KB

13.

Apeliadau pdf eicon PDF 1 MB

14.

Datblygu Arwyddocâd Cenedlaethol - Cymhwyso gan Renewable Energy Systems Ltd Yn Upper Ogmore, Rhwng Abergwynfi, Blaengarw a Nant-Y-Moel, ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Phorthladd Castell-nedd - Adroddiad Effaith Lleol Ar ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol pdf eicon PDF 967 KB

15.

Cais am Gyfarwyddyd Cwmpasu gan Natural Power Consultants Limited (Pwer Naturiol) Ar ran Fferm Wynt Y Bryn Cyfyngedig - Fferm Wynt Y Bryn (Tir yng Nghoedwig Bryn A Penhydd, Wedi'i leoli rhwng Port Talbot a Maesteg) - Hyd at 26 Tyrbin (6.6 Mw Fesul) Tyrbin) a Storio Batri - Ymateb i'r Adroddiad Cwmpasu ar ran yr Awdurdod Cynllunio Lleol pdf eicon PDF 627 KB

16.

dyfodol cymru 2040 (fframwaith datblygu cenedlaethol) a pholisi cynllunio cymru 11 pdf eicon PDF 371 KB

17.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 7 KB

18.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.