Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Iau, 30ain Tachwedd, 2023 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

169.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 10/01/2024 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

 

170.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 207 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19/10/2023

171.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

 

172.

Taflen Gwelliant pdf eicon PDF 207 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

 

173.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 155 KB

174.

P/23/557/FUL - 57 Heol Walters, Cwm Ogwr, CF32 7DL pdf eicon PDF 310 KB

175.

P/22/563/OUT - Tir y tu ôl i Arwenydd, Heol Porthcawl, De Corneli, CF33 4RG pdf eicon PDF 461 KB

176.

Apeliadau pdf eicon PDF 2 MB

177.

Rhestr Hyfforddiant pdf eicon PDF 11 KB

178.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

 

179.

P/23/134/FUL - Plot gerllaw 8 Swn yr Adar, Penyfai, CF31 4GE pdf eicon PDF 806 KB