Agenda a Phenderfyniadau

Pwyllgor Datblygiad a Rheoli - Dydd Iau, 11eg Ionawr, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

Dylai aelodau cael rolau deuol o'r fath ddatgan buddiant personol mewn perthynas â'u haelodaeth o Gyngor Tref / Cymuned fath a rhagfarnllyd os ydynt wedi cymryd rhan yn yr ystyriaeth o eitem ar y Cyngor Tref / Cymuned a geir yn Adroddiadau y Swyddog isod.

3.

Ymweliadau Safle

I gadarnhau dyddiad dydd Mercher 21/02/2024 ar gyfer archwiliadau safle arfaethedig sy'n codi yn y cyfarfod, neu nodi cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor gan y Cadeirydd.

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 229 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 30/11/2023.

5.

Siaradwyr Cyhoeddus

I gynghori aelodau enwau'r siaradwyr cyhoeddus rhestredig i siarad yn y cyfarfod heddiw (os o gwbl).

6.

Taflen Gwelliant pdf eicon PDF 12 KB

Bod y Cadeirydd yn derbyn taflen gwelliant pwyllgor rheoli datblygu fel eitem frys yn unol â rhan 4 (paragraff 4) Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, er mwyn caniatáu i'r Pwyllgor ystyried addasiadau angenrheidiol i adroddiad y Pwyllgor, felly ynghylch hwyr yn ystyried sylwadau a diwygiadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gael eu lletya.

7.

Canllawiau Pwyllgor Datblygiad a Rheoli pdf eicon PDF 155 KB

8.

Apêliadau pdf eicon PDF 793 KB

9.

ADEILADU GYNHWYSEDD TRWY CYDWEITHREDU A NEWIDIADAU - GWAITH YMCHWIL SEFYDLIAD CYNLLUNIO TREFI FRENHINOL pdf eicon PDF 165 KB

10.

Cofnod Hyfforddiant pdf eicon PDF 12 KB

11.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.

12.

P/13/808/OUT TIR ODDI AR OAKWOOD DRIVE, MAESTEG, CF34 9TS pdf eicon PDF 1 MB