Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 1
Dydd Llun, 15fed Mawrth, 2021 14:30

Lleoliad: o bell trwy Microsoft Teams

Cyswllt: Gwasanauthau Democrattaidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 108 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 07/12/20

 

4.

Dysgu Cyfunol yn Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr ers mis Mawrth 2020 pdf eicon PDF 99 KB

Gwahoddwyr:

 

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Cynghorydd Charles Smith - Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio

Nicola Echanis - Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Michelle Hatcher - Rheolwr Grwp Cynhwysiant a Gwella Ysgolion

Sue Roberts - Rheolwr Grwp Gwella Ysgolion

Howard Lazarus - Rheolwr Cymorth a'r Swyddfa Ddigidol

 

Clara Seery - Rheolwr Gyfarwyddwr - Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Williams - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Partneriaeth a Gwella - Consortiwm Canolbarth y De

Natalie Gould - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cwricwlwm - Consortiwm Canolbarth y De

Andy Rothwell - Prif Bartner Gwella - Consortiwm Canolbarth y De

 

Francis Clegg – Prifathro, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob McGrath - Cynrychiolydd Cymdeithas Penaethiaid Pen-y-bont ar Ogwr

Ryan Davies - Prifathro, Ysgol Brynteg - Cynrychiolydd Cymdeithas Penaethiaid Pen-y-bont ar Ogwr

Kath John - Prifathro, Ysgol Gynradd Brackla - Cadeirydd Ffederasiwn Cynradd Pen-y-bont ar Ogwr

Jeremy Phillips - Prifathro, Ysgol Gynradd Litchard - Cynrychiolydd Ysgol Gynradd

Neil Pryce - Prifathro, Ysgol Gynradd Y Pîl - Cadeirydd Grwp Strategaeth TGCh Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr

Cynghorwyr Disgyblion Chyngor Ieuenctid Pen-y-bont ar Ogwr

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.