Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 1 - Dydd Llun, 4ydd Rhagfyr, 2023 11:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 215 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 01/12/2022

 

34.

Prydau Ysgol Cynradd Cyffredinol (Upfsm) A Materion Gweithredol O Fewn Y Gwasanaeth Arlwyo pdf eicon PDF 189 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jon-Paul Blundell – Aelod Cabinet Addysg

 

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Robin Davies – Rheolwr Gr?p Cymorth Busnes

Louise Kerton – Rheolwr Tîm – Gwasanaethau Arlwyo

 

Robbie Owen - Prifathro, Ysgol Gynradd Penybont

Chris Jones – Prifathro, Ysgol Gynradd Llangynwyd

 

35.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

36.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.