Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 1 - Dydd Iau, 18fed Ionawr, 2024 11:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

37.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 281 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 04/12/23.

 

38.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 pdf eicon PDF 617 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane GebbieDirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

Cynghorydd Jon-Paul Blundell - Aelod Cabinet Addysg

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord - PennaethCyllid, Perfformiad a Newid

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Nicola Echanis – Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Deborah Exton - Dirprwy Bennaeth Cyllid

Victoria Adams - Rheolwr CyllidRheoli Cyllidebau: Cymunedau, Addysg a Chymorth i Deuluoedd

 

Hannah Castle, Prifathro, Ysgol Gyfun Cynffig - Cadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

Jonathan Lewis, Prifathro, Ysgol Gynradd Coety - Is-gadeirydd Fforwm Cyllideb Ysgolion

 

Dogfennau ychwanegol:

39.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.