Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Testun 1 - Dydd Iau, 11eg Ebrill, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

40.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 357 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 26/05/23, 11/09/23, 12/10/23 a 18/01/24.

Dogfennau ychwanegol:

41.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (2022-2032) pdf eicon PDF 102 KB

 

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jon-Paul Blundell – Aelod Cabinet Addysg

 

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Nicola Echanis - Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

 

Michelle Hatcher - Rheolwr Gr?p Cymorth i Ddysgwyr

Becca Avci - Cydlynydd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg

 

Meurig Jones, Prifathro Ysgol Gyfun Llangynwyd

Sarah Gwen Richards, PrifathroYsgol Cynwyd Sant

Neil Davies, Prifathro Ysgol Gynradd Mynydd Cynfig

Dogfennau ychwanegol:

42.

Adroddiad Craffu Blynyddol Awdurdodau Lleol Consortiwm Canolbarth y De 2022-23 pdf eicon PDF 127 KB

 

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jon-Paul Blundell – Aelod Cabinet Addysg

 

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Nicola Echanis - Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Susan Roberts - Rheolwr Gr?p (Cymorth i Ysgolion)

 

Clara Seery - Rheolwr Gyfarwyddwr - Consortiwm Canolbarth y De

Andrew Williams – Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Consortiwm Canolbarth y De

Darren Jones – Prif Bartner Gwella - Consortiwm Canolbarth y De

Natalie Gould - Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Cwricwlwm a Dysgu Proffesiynol     

 

Meurig Jones, Prifathro Ysgol Gyfun Llangynwyd

Sarah Gwen Richards, PrifathroYsgol Cynwyd Sant

Neil Davies, Prifathro Ysgol Gynradd Mynydd Cynfig

Dogfennau ychwanegol:

43.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi - Dysgu Oedolion yn y Gymuned pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

44.

Adroddiad Gwybodaeth i'w Nodi - Perfformiad Chwarter 3 2023-24 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

45.

Diweddariad ar Raglen Waith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

46.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.