Agenda

Pwyllgor Craffu Testun 2 - Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 09:30

Lleoliad: i'w gynnal o bell trwy Dimau Microsoft

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

2.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

3.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 74 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 14/12/20

 

 

4.

Diogelu Plant ac Oedolion yn ystod Covid-19 pdf eicon PDF 697 KB

Gwahoddwyr:

 

Claire Marchant - CyfarwyddwrCorfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Cynghorydd Nicole Burnett - Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Jackie Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Laura Kinsey - Pennaeth Gofal Cymdeithasol I Blant

Nicola Echanis - Pennaeth Addysg a Chefnogaeth i Deuluoedd

Liz Walton James - Rheolwr Gr?p IAA a Diogelu

Mark Lewis - Rheolwr Gr?p Cymorth i Deuluoedd

Terri Warrilow - Rheolwr Diogelu ac Ystadau Diogel

 

Claire O’Keefe - Dirprwy Bennaeth Diogelu Dros Dro - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Uwcharolygydd Karen Thomas - Cymunedau a Hartneriaethau - Heddlu De Cymru

DitectifArolygydd Ben Rowe - Arolygydd Diogelu Strategol - Heddlu De Cymru

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.