Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Testun 2 - Dydd Llun, 19eg Chwefror, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

61.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 221 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 19 01 2024

 

 

62.

Strategaethau Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2023-28 pdf eicon PDF 275 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jane Gebbie – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Jacqueline Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Laura Kinsey - Pennaeth Gofal Cymdeithasol I Blant

Pete Tyson – Rheolwr Grwp - Comisiynu

 

Dogfennau ychwanegol:

63.

Arolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru o Wasanaethau Rheoleiddiedig mewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr pdf eicon PDF 196 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jane Gebbie – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau

Cymdeithasol ac Iechyd

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Jacqueline Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

 

Shagufta Khan - Arweinydd Gwaith Cymdeithasol - Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Jane Lewis - Rheolwr Grwp - Gwasanaethau Darparwr Gofal Uniongwrchol

Ceri Williams - Rheolwr Gwasanaeth Darparwyr - Anableddau Dysgu, Iechyd Meddwl & Gwasanaethau Cysylltiedig

Tania Turner - Rheolwr Gwasanaeth Darparwyr - Cefnogaeth

 

64.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

65.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.