Agenda a Chofnodion

Extraordinary Meeting of Subject Overview and Subject Committee 2, Pwyllgor Craffu Testun 2 - Dydd Mercher, 6ed Rhagfyr, 2023 15:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

55.

Adroddiad Diogelu Corfforaethol Blynyddol 2022/23 pdf eicon PDF 122 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jane Gebbie – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Jacqueline Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Laura Kinsey - Pennaeth Gofal Cymdeithasol I Blant

Raeanna Grainger - Rheolwr Gr?p, IAA a Diogelu

Louise Morgan – Rheolwr Tîm – Iechyd Meddwl Pobl H?n

Dogfennau ychwanegol:

56.

Y Rhaglen Trawsnewid Anabledd Dysgu pdf eicon PDF 213 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Jane Gebbie DirprwyArweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

 

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Jacqueline Davies - Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Shagufta Khan – Arweinydd Gwaith CymdeithasolGofal Cymdeithasol i Oedolion

Mark Wilkinson – Rheolwr Grwp - Anabledd Dysgu, Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau

 

Dogfennau ychwanegol:

57.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.