Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol - Dydd Mercher, 9fed Mehefin, 2021 09:30

Lleoliad: remotely - via Microsoft Teams. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd pdf eicon PDF 73 KB

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

3.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 142 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 20/01/21, 21/01/21 a 25/01/21

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Argymhellion Panel Adferiad Trawsbleidiol ac Ymateb Cynnydd y Cabinet pdf eicon PDF 77 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David – Arweinydd

Mark Shephard - Prif Weithredwr

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Enwebu Hyrwyddwr Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 90 KB

7.

Enwebiad i Banel Craffu y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 73 KB

8.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 318 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.