Agenda

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol
Dydd Mercher, 2ail Rhagfyr, 2020 09:30

Lleoliad: o bell trwy Skype

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ethol Cadeirydd pdf eicon PDF 72 KB

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb gan Aelodau.

 

 

3.

Datganiadau o fuddiant

Derbyn datganiadau o ddiddordeb personol a rhagfarnol (os o gwbl) gan Aelodau / Swyddogion yn unol â darpariaethau'r Cod Ymddygiad Aelodau a fabwysiadwyd gan y Cyngor o 1 Medi 2008.

 

4.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 120 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 13/07/2020 a 07/09/2020

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Monitro Cyllideb 2020-21 - Rhagolwg Refeniw Chwarter 2 pdf eicon PDF 220 KB

Gwahoddedigion:

 

Pob aelod o'r Cabinet a'r Bwrdd Rheoli Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ymateb y Cabinet i Argymhellion y Panel Adferiad Trawsbleidiol pdf eicon PDF 75 KB

Gwahoddedigion:

 

Yr Arweinydd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 126 KB

8.

Adroddiad Enwebu Hyrwyddwr Rhiant Corfforaethol pdf eicon PDF 89 KB

9.

Enwebu i Banel Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf eicon PDF 72 KB

10.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.