Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol - Dydd Iau, 14eg Rhagfyr, 2023 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

94.

Cymeradwyaeth Cofnodion pdf eicon PDF 151 KB

I dderbyn am gymeradwyaeth y Cofnodion cyfarfod y 23/10/2023

 

95.

Perfformiad Chwarter 2 2023-24 pdf eicon PDF 209 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane Gebbie – Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol - y Cynghorydd

Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd - y Cynghorydd

Cynghorydd Jon-Paul Blundell - Aelod Cabinet dros Addysg - y Cynghorydd

Cynghorydd Neelo Farr – Aelod Cabinet dros Ddiogelwch a Llesiant Cymunedol

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord  - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

Kelly Watson - Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol

 

Alex Rawlin - Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus  

Kate Pask - Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

Martin Morgans – Pennaeth Gwasanaethau Partneriaeth

Dogfennau ychwanegol:

96.

Strategaeth Cyfranogiad ac Ymgysylltu pdf eicon PDF 129 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol – y Cynghorydd

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Philip O’Brien - Rheolwr Gr?p – Trawsnewid a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Zoe Edwards – Rheolwr Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb

 

Dogfennau ychwanegol:

97.

Casgliadau ac Argymhellion

98.

Diweddariad Rhaglen Gwaith pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

99.

Materion Brys

I ystyried unrhyw eitemau o fusnes y, oherwydd amgylchiadau arbennig y cadeirydd o'r farn y dylid eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol â Rhan 4 (pharagraff 4) o'r Rheolau Trefn y Cyngor yn y Cyfansoddiad.