Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol - Dydd Mawrth, 30ain Ionawr, 2024 10:00

Lleoliad: Hybrid in the Council Chamber - Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif Eitem

103.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 i 2027-28 a Phroses Ymgynghori ar y Gyllideb Ddrafft pdf eicon PDF 130 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane Gebbie – DirprwyArweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

Cynghorydd Jon-Paul Blundell - Aelod Cabinet dros Addysg

Cynghorydd Neelo Farr – Aelod Cabinet dros Ddiogelwch a Llesiant Cymunedol

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

Kelly Watson - Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

104.

Monitro Cyllideb 2023-24 - Chwarter 3 Rhagolwg Refeniw pdf eicon PDF 376 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Jane Gebbie – DirprwyArweinydd ac Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

Cynghorydd John Spanswick - Aelod Cabinet dros y Newid yn yr Hinsawdd a’r Amgylchedd

Cynghorydd Jon-Paul Blundell - Aelod Cabinet dros Addysg

Cynghorydd Neelo Farr – Aelod Cabinet dros Ddiogelwch a Llesiant Cymunedol

Cynghorydd Rhys Goode – Aelod Cabinet dros Dai, Cynllunio ac Adfywio

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Lindsay Harvey - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Claire Marchant - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Janine Nightingale - Cyfarwyddwr Corfforaethol - Cymunedau

Kelly Watson - Prif Swyddog, Gwasanaethau Cyfreithiol a Rheoleiddio, AD a Pholisi Corfforaethol

 

Dogfennau ychwanegol:

105.

Adolygiad o'r Cynllun Corfforaethol / Cynllun Cyflawni ar gyfer 2024/25 pdf eicon PDF 205 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

 

Mark Shephard - Prif Weithredwr

 

Alex Rawlin - Rheolwr Polisi Corfforaethol a Materion Cyhoeddus 

Kate Pask - Rheolwr Perfformiad Corfforaethol

106.

Strategaeth Gyfalaf 2024-25 pdf eicon PDF 420 KB

Gwahoddwyr:

 

Cynghorydd Huw David - Arweinydd y Cyngor

Cynghorydd Hywel Williams – Aelod Cabinet dros Gyllid, Adnoddau a Chyfreithiol

 

Carys Lord - Pennaeth Cyllid, Perfformiad a Newid

Deborah Exton - Dirprwy Bennaeth Cyllid

Nigel Smith - RheolwrGr?pPrif Gyfrifydd

 

Dogfennau ychwanegol:

107.

Materion Brys

Ystyriedunrhyw eitem(au) o fusnes y mae hysbysiad wedi’i roi yn eu cylch

ynunol â Rhan 4 (paragraff 4) o Reolau Gweithdrefn y Cyngor ac y mae’r sawl sy’n llywyddu’r cyfarfod o’r farn y dylai, oherwydd amgylchiadau arbennig, gael ei drafod yn y cyfarfod fel mater o frys.