Attendance

Presenoldeb Cynghorydd Paul Davies

Ystadegau mynychu Cynghorydd Paul Davies
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   62%
Present, as expected, virtual:3   19%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   19%
Yn bresennol:1

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Paul Davies
Dyddiad Committee Meeting Yn bresennol
16/04/2024, 14:30 Cabinet ,16/04/2024, 14:30 Yn bresennol
17/01/2024, 16:00 Cyngor ,17/01/2024, 16:00 Yn bresennol
07/02/2024, 16:00 Cyngor ,07/02/2024, 16:00 Yn bresennol
28/02/2024, 16:00 Cyngor ,28/02/2024, 16:00 Yn bresennol
13/03/2024, 16:00 Cyngor ,13/03/2024, 16:00 Yn bresennol
17/04/2024, 16:00 Cyngor ,17/04/2024, 16:00 Yn bresennol
15/05/2024, 16:00 Cyngor ,15/05/2024, 16:00 Disgwyliedig
06/12/2023, 15:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,06/12/2023, 15:00 Present, as expected, virtual
19/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
19/02/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,19/02/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 2 ,15/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
22/01/2024, 16:00 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,22/01/2024, 16:00 Yn bresennol
19/03/2024, 16:00 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,19/03/2024, 16:00 Yn bresennol
26/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,26/03/2024, 10:00 Yn bresennol
22/04/2024, 16:00 Pwyllgor Craffu Testun 3 ,22/04/2024, 16:00 Yn bresennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,14/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,17/01/2024, 10:00 Yn bresennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,30/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
21/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol ,21/03/2024, 10:00 Present, as expected, virtual