Cynghorydd Paul Davies

Profile image for Cynghorydd Paul Davies

Teitl: Cadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 3

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Caerau

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Tref Maesteg