Declarations of interest

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Gorffennaf, 2023 10:00 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

3. Datganiadau o Fuddiannau


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Gorffennaf, 2023 10:00 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

4. Alldro Cyllideb Refeniw 2022-23


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 18fed Hydref, 2023 16:00 - Cyngor

8. Diweddariad Rhaglen Gyfalaf Chwarter 2 2023-24


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Ionawr, 2024 16:00 - Cyngor

7. Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor 2024-25


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 19eg Ionawr, 2024 10:00 - Pwyllgor Craffu Testun 2

2. Datganiadau o fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 19eg Ionawr, 2024 10:00 - Pwyllgor Craffu Testun 2

4. Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 2024-25 to 2027-28


Cyfarfod:  Dydd Llun, 22ain Ionawr, 2024 16:00 - Pwyllgor Craffu Testun 3

2. Datganiadau o fuddiant