Cyrff allanol

Mae yna nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor, ond yn cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Er mwyn gall y cyngor gynnal partneriaethau effeithiol gyda nifer o'r sefydliadau hyn, cynrychiolwyr o'r cyngor, fel arfer cynghorwyr etholedig, yn eistedd ar y gwahanol bwyllgorau a fforymau sy'n gyfrifol amdanynt.

I ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolydd y Cyngor ar gorff allanol penodol dilynwch y ddolen perthnasol.