Cynghorydd Hywel Williams

Teitl: Dirprwy Arweinydd

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Blackmill