Cynghorydd Hywel Williams

Profile image for Cynghorydd Hywel Williams

Teitl: Aelod Cabinet Adnoddau

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Melin Ifan Ddu