Meeting attendance

Dydd Mawrth, 19eg Mehefin, 2018 14:30, Cabinet

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1/2/3, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr

Cyswllt:    Mark Anthony Galvin
Senior Democratic Services Officer - Committees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Gill Lewis Officer Yn bresennol
Kelly Watson Officer Yn bresennol
Cynghorydd Huw David Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Charles Smith Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Philip White Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Hywel Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Darren Mepham Officer Yn bresennol
Mark Shephard Officer Yn bresennol
Susan Cooper Officer Yn bresennol
Mark Galvin Officer Yn bresennol
Lindsay Harvey Officer Yn bresennol
Cynghorydd Dhanisha Patel Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Richard Young Committee Member Ymddiheuriadau