Cynghorydd Huw David

Teitl: Arweinydd

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Cefn Cribwr

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Cefn Cribwr

Manylion Cymhorthfa

Dydd Sadwrn, 13:00-2:00 yng Nghanolfan Gymunedol Cefn Cribwr

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Edendale Court
Cefn Road
Cefn Cribwr
Bridgend
CF32 0AH

Ffôn:  01656 742116

E-bost:  Cllr.Huw.David@bridgend.gov.uk

Rhif Ffôn Busnes:  01656 643225

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Huw David fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol