Cynghorydd Huw David

Profile image for Cynghorydd Huw David

Teitl: Arweinydd

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Y Pil, Cynffig a Chefn Cribwr

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Cefn Cribwr