Cynghorydd Huw David

Teitl: Arweinydd

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Cefn Cribwr

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Cefn Cribwr