Meeting attendance

Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2019 10:30, Pwyllgor Deddf Trwyddedu 2003

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Michael Pitman
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Ilaria Agostini Public Disgwyliedig
Cynghorydd Tom Beedle Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Richard Collins Committee Member Absennol
Cynghorydd Pam Davies Committee Member Yn bresennol
Julie Ellams Officer Disgwyliedig
Mark Galvin Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Altaf Hussain Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Malcolm James Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Brian Jones Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Mike Kearn Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd David Lewis Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Janice Lewis Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd John McCarthy Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd David Owen Committee Member Absennol
Michael Pitman Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Aniel Pucella Committee Member Yn bresennol
Cabinet_Committee Officer Disgwyliedig
Andrew Rees Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Gary Thomas Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Julia Williams Committee Member Yn bresennol