Cynghorydd Mike Kearn

Profile image for Cynghorydd Mike Kearn

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Y Pil, Cynffig a Chefn Cribwr

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Y Pil

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
42 South View
Kenfig Hill
Bridgend
CF33 6DG

Ffôn:  01656 712684

E-bost busnes:  Cllr.Mike.Kearn@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mike Kearn fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Mike Kearn 2017 - 18