Meeting attendance

Dydd Mercher, 13eg Tachwedd, 2019 14:30, Cabinet

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Michael Pitman
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Tracy Watson Officer Yn bresennol
Kelly Watson Officer Yn bresennol
Cynghorydd Huw David Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Charles Smith Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Philip White Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Hywel Williams Committee Member Yn bresennol
Mark Shephard Officer Yn bresennol
Mark Galvin Officer Yn bresennol
Cynghorydd Dhanisha Patel Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Richard Young Committee Member Yn bresennol
Zak Shell Officer Yn bresennol
Cynghorydd Cheryl Green Invitee Ymddiheuriadau
Guy Smith Officer Yn bresennol