Councillor Rhys Goode

Profile image for Councillor Rhys Goode

Teitl: Aelod Cabinet Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Plaid: Llafur a Chydweithredol

Political grouping: Llafur

Ward: Nant-y-moel