Cynghorydd Norah Clarke

Teitl: Arweinydd Grwp Cynghrair Annibynnol

Plaid: Annibynnol

Political grouping: Cynghrair Annibynnol

Ward: Nottage

Town and Community Council: Cyngor Tref Porthcawl

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
16 Kittiwake Close
Porthcawl
Bridgend
CF36 3UU

Ffôn:  01656 786018

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Bridgend CBC
Civic Offices
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Ffôn:  01656 643375

E-bost:  Cllr.Norah.Clarke@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Norah Clarke fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Norah Clarke 2017 - 18