Cynghorydd John Spanswick

Profile image for Cynghorydd John Spanswick

Teitl: Aelod Cabinet Cymunedau

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Canol Gorllewin Bracla

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Bracla