Meeting attendance

Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019 09:30, Pwyllgor Craffu Testun 3

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Stryd Yr Angel, Penybont Ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Michael Pitman
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Phillip Angell Officer Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Paul Davies Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Keith Edwards Committee Member Yn bresennol
Sian Hooper Officer Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Howells Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd David Lewis Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd John McCarthy Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd James Radcliffe Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Rod Shaw Committee Member Yn bresennol
Zak Shell Officer Yn bresennol
Cynghorydd John Spanswick Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Roz Stirman Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Gary Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Elaine Venables Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Voisey Committee Member Absennol
Cynghorydd Lyn Walters Committee Member Yn bresennol
Kelly Watson Officer Yn bresennol
Tracy Watson Officer Yn bresennol
Cynghorydd David White Committee Member Absennol
Cynghorydd Julia Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Richard Young Invitee Yn bresennol