Meeting attendance

Dydd Iau, 23ain Ionawr, 2020 09:30, Pwyllgor Craffu Testun 3

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Michael Pitman
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Victoria Adams Officer Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Paul Davies Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Keith Edwards Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Gareth Howells Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd David Lewis Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd John McCarthy Committee Member Yn bresennol
Joanne Norman Officer Yn bresennol
Cynghorydd James Radcliffe Committee Member Absennol
Cynghorydd Rod Shaw Committee Member Yn bresennol
Mark Shephard Officer Yn bresennol
Cynghorydd John Spanswick Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Roz Stirman Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Gary Thomas Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Venables Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Voisey Committee Member Absennol
Cynghorydd Lyn Walters Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd David White Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Julia Williams Committee Member Ymddiheuriadau