Meeting attendance

Dydd Llun, 4ydd Tachwedd, 2019 10:00, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Gwasanaethau Democrataidd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Jon-Paul Blundell Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Nicole Burnett Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke Committee Member Yn bresennol
Mark Galvin Officer Yn bresennol
Cynghorydd Jane Gebbie Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Tom Giffard Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Cheryl Green Cadeirydd Yn bresennol
Laura Griffiths Officer Yn bresennol
Cynghorydd Martyn Jones Committee Member Absennol
Kevin Mulcahy Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas Committee Member Ymddiheuriadau
Andrew Rees Officer Yn bresennol
Cynghorydd Kay Rowlands Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rod Shaw Committee Member Yn bresennol
Zak Shell Invitee Yn bresennol
Mark Shephard Invitee Yn bresennol
Guy Smith Invitee Yn bresennol
Cynghorydd John Spanswick Committee Member Ymddiheuriadau
Kevin Stephens Officer Yn bresennol
Cynghorydd Tim Thomas Committee Member Yn bresennol
Tracy Watson Officer Yn bresennol