Cynghorydd Jane Gebbie

Profile image for Cynghorydd Jane Gebbie

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Plaid: Llafur

Political grouping: Llafur

Ward: Y Pil, Cynffig a Chefn Cribwr

Other cynghorwyr representing this Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Bridgend
CF31 4WB

Rhif Ffôn Busnes:  01656643616

Ffôn Symudol:  07508 643052

E-bost:  Cllr.Jane.Gebbie@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Jane Gebbie fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Jane Gebbie 2017 - 18