Meeting attendance

Dydd Mercher, 11eg Mawrth, 2020 16:00, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Mark Anthony Galvin
Senior Democratic Services Officer - Committees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Huw David Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Hywel Williams Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke Committee Member Yn bresennol
Julie Ellams Officer Disgwyliedig
Mark Galvin Officer Yn bresennol
Andrew Rees Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Tom Giffard Committee Member Yn bresennol
Cabinet_Committee Officer Disgwyliedig
Kelly Watson Officer Yn bresennol
Cynghorydd Jon-Paul Blundell Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Tim Thomas Committee Member Yn bresennol
Debra Beeke Officer Yn bresennol
Mark Shephard Officer Yn bresennol
Ian Vaughan Officer Yn bresennol
Cynghorydd Philip White Committee Member Yn bresennol
Room - Committee Room 2 Officer Disgwyliedig
Room - Committee Room 3 Officer Disgwyliedig