Cynghorydd Richard Granville

Teitl: Is-Gadeirydd Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

Plaid: Llafur

Political grouping: Labour

Ward: Cornelly

Other cynghorwyr representing this Ward:

Town and Community Council: Cyngor Cymuned Corneli

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
64 Heol Onnen
North Cornelly
Bridgend
CF33 4DS

Ffôn:  01656 749321

E-bost busnes:  Cllr.Richard.Granville@bridgend.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Richard Granville fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Adroddiad Blynyddol Cyng  Richard Granville 2017 - 18