Meeting attendance

Dydd Iau, 22ain Tachwedd, 2018 14:00, Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

Lleoliad:   Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr RĂ´l Yn bresennol
Cynghorydd Jon-Paul Blundell Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Nicole Burnett Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Richard Collins Committee Member Ymddiheuriadau
Rhodri Davies Officer Yn bresennol
Cynghorydd Sorrel Dendy Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Keith Edwards Committee Member Yn bresennol
Mark Galvin Officer Yn bresennol
Cynghorydd Richard Granville Committee Member Yn bresennol
Rod Jones Officer Yn bresennol
Cynghorydd Mike Kearn Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd David Lewis Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Janice Lewis Committee Member Ymddiheuriadau
Michael Pitman Officer Yn bresennol
Cynghorydd James Radcliffe Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd John Spanswick Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Roz Stirman Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Gary Thomas Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Matthew Voisey Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Ken Watts Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Carolyn Webster Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Alex Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Councillor Amanda Williams Committee Member Yn bresennol