Meeting attendance

Dydd Iau, 14eg Tachwedd, 2019 14:00, Pwyllgor Archwilio

Lleoliad:   Ystafelloedd Pwyllgor 2/3 - Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Democratic Services Section
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Room - Committee Room 3 Officer Disgwyliedig
Mark Thomas Officer Yn bresennol
Samantha Clements Officer Yn bresennol
Cynghorydd Cheryl Green Committee Member Absennol
Cynghorydd Janice Lewis Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Mike Kearn Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Bridie Sedgebeer Committee Member Absennol
Cynghorydd Richard Granville Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Lyn Walters Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Alex Williams Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Amanda Williams Committee Member Ymddiheuriadau
Cynghorydd Pam Davies Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Paul Davies Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Tom Beedle Committee Member Yn bresennol
Josephine Williams Co-Optee Ymddiheuriadau
Mark Jones Officer Disgwyliedig
Sarah-Jane Byrne Officer Disgwyliedig
Andrew Rees Officer Yn bresennol
Gill Lewis Officer Yn bresennol
Michael Pitman Officer Disgwyliedig
Cabinet_Committee Officer Disgwyliedig
Nigel Smith Officer Disgwyliedig
Cynghorydd Altaf Hussain Committee Member Yn bresennol
Room - Committee Room 2 Officer Disgwyliedig
Lynne Berry Officer Yn bresennol
Joan Davies Officer Yn bresennol
Martin Morgans Officer Yn bresennol
Mark Shephard Officer Yn bresennol
Ieuan Sherwood Officer Yn bresennol
Kelly Watson Officer Yn bresennol
John Llewellyn Officer Yn bresennol
Ian Phillips Officer Yn bresennol
Ginette Beal Officer Yn bresennol
Will Lane Officer Yn bresennol