Meeting attendance

Dydd Iau, 7fed Tachwedd, 2019 09:30, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Lleoliad:   Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Cyswllt:    Michael Pitman
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Cynghorydd Jon-Paul Blundell Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Nicole Burnett Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Norah Clarke Committee Member Yn bresennol
Susan Cooper Invitee Yn bresennol
Sarah Daniel Officer Yn bresennol
Cynghorydd Huw David Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Jane Gebbie Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Tom Giffard Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Cheryl Green Cadeirydd Yn bresennol
Lindsay Harvey Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Martyn Jones Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Dhanisha Patel Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Ross Penhale-Thomas Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Kay Rowlands Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Rod Shaw Committee Member Yn bresennol
Mark Shephard Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Charles Smith Invitee Ymddiheuriadau
Cynghorydd John Spanswick Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Tim Thomas Committee Member Yn bresennol
Cynghorydd Hywel Williams Invitee Yn bresennol
Cynghorydd Richard Young Invitee Yn bresennol