Eich Cynghorwyr yn ôl grwpiau gwleidyddol

Mae Cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut dylai cyngor cynnal ei gweithgareddau amrywiol maent yn cynrychioli.

Maent yn dod i gysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd yn gyffredinol drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd ward i fynd i siarad eu cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Mae Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith fel a ragnodir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) ar gyfer Cymru. Nid ydynt yn derbyn lwfansau ond maent yn gallu hawlio am dreuliau a ddaw i'w fel rhan o'u dyletswyddau swyddogol. Mae gofyn i bob blwyddyn i'r Cyngor gyhoeddi y 'Rhestr o Gydnabyddiaeth' sy'n rhoi manylion lefel y cyflogau a dalwyd.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni isod:

Cynghorydd
Llun Cynghorydd Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cynghorydd Sean Aspey

Cynghorydd Sean Aspey

14 Forge Way, Nottage, Porthcawl, CF36 3RP

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 772988

Ffon symudol: 07594 956483

Gwaith: cllr.sean.aspey@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Porthcawl West Central
ffotograff o Cynghorydd Stuart Baldwin

Cynghorydd Stuart Baldwin

Maer

Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Ffon symudol: 07787 687457

Gwaith: Cllr.Stuart.Baldwin@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Morfa
ffotograff o Cynghorydd Tom Beedle

Cynghorydd Tom Beedle

2 Chestnut Grove, Maesteg, CF34 0NT

Hafan: 01656 736954

Ffon symudol: 07811 339988

Gwaith: Cllr.Tom.Beedle@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Annibynwyr Llynfi)
Maesteg East
ffotograff o Cynghorydd Jon-Paul Blundell

Cynghorydd Jon-Paul Blundell

24 Ffordd Yr Afon, Cefn Glas, Bridgend, CF31 4UB

Ffon symudol: 07507 211172

Gwaith: Cllr.Jon-Paul.Blundell@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Cefn Glas
ffotograff o Cynghorydd Nicole Burnett

Cynghorydd Nicole Burnett

Cadeirydd Panel Apeliadau

Members Services, Swyddfeydd Dinesig, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Ffon symudol: 07773 050830

Gwaith: Cllr.Nicole.Burnett@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Morfa
ffotograff o Cynghorydd Mike Clarke

Cynghorydd Mike Clarke

16 Kittiwake Close, Rest Bay, Porthcawl, CF36 3UU

Hafan: 01656 786018

Ffon symudol: 07957 456651

Gwaith: Cllr.Mike.Clarke@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Rest Bay
ffotograff o Cynghorydd Norah Clarke

Cynghorydd Norah Clarke

Arweinydd Grwp Cynghrair Annibynnol

16 Kittiwake Close, Porthcawl, Bridgend, CF36 3UU

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 786018

Gwaith: Cllr.Norah.Clarke@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Nottage
ffotograff o Cynghorydd Richard Collins

Cynghorydd Richard Collins

Highfields, 24 Neath Road, Maesteg, CF34 9PG

Hafan: 01656 736544

Gwaith: Cllr.Richard.Collins@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Maesteg West
ffotograff o Cynghorydd Huw David

Cynghorydd Huw David

Arweinydd

Gwaith: 01656 643225

Hafan: 01656 742116

Gwaith: Cllr.Huw.David@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Cefn Cribwr
ffotograff o Cynghorydd Paul Davies

Cynghorydd Paul Davies

Gwaith: Cllr.Paul.Davies2@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Caerau
ffotograff o Cynghorydd Pam Davies

Cynghorydd Pam Davies

Is-Gadeirydd Panel Apeliadau ac Is-Gadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

1 Maes Yr Eirlys, Broadlands, Bridgend, CF31 5DG

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 658490

Ffon symudol: 07532 021914

Gwaith: Cllr.Pam.Davies@Bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr
ffotograff o Cynghorydd Sorrel Dendy

Cynghorydd Sorrel Dendy

3 Mount Pleasant, Blaengarw, Bridgend, CF32 8AL

Hafan: 01656 871407

Ffon symudol: 07707 683559

Gwaith: Cllr.Sorrel.Dendy@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Blaengarw
ffotograff o Cynghorydd Keith Edwards

Cynghorydd Keith Edwards

140 Mill View, Garth, Maesteg, CF34 0DD

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 734379

Gwaith: Cllr.Keith.Edwards@Bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Annibynwyr Llynfi)
Maesteg East
ffotograff o Cynghorydd Jane Gebbie

Cynghorydd Jane Gebbie

4 Bridgend Road, Aberkenfig, CF32 9BG

Ffon symudol: 07508 643052

Gwaith: Cllr.Jane.Gebbie@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Pyle
ffotograff o Cynghorydd Tom Giffard

Cynghorydd Tom Giffard

Arweinydd Grwp Ceidwadol a Chadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 1

Ffon symudol: 07814 408560

Gwaith: Cllr.Tom.Giffard@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Brackla
ffotograff o Cynghorydd Richard Granville

Cynghorydd Richard Granville

Is-Gadeirydd Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

64 Heol Onnen, North Cornelly, Bridgend, CF33 4DS

Hafan: 01656 749321

Gwaith: Cllr.Richard.Granville@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Cornelly
ffotograff o Cynghorydd Cheryl Green

Cynghorydd Cheryl Green

Cadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 2 & Dirprwy Arweinydd Grwp Cynghrair Annibynnol

Bryn y Fro, 55 High Street, Laleston, Bridgend, CF32 0HL

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 659288

Ffon symudol: 07990 505496

Gwaith: Cllr.Cheryl.Green@bridgend.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol
(Cynghrair Annibynnol)
Bryntirion, Laleston and Merthyr Mawr
ffotograff o Cynghorydd Gareth Howells

Cynghorydd Gareth Howells

15 Garnwen Terrace, Nantyffyllon, Maesteg, CF34 0ET

Hafan: 01656 730457

Gwaith: Cllr.Gareth.Howells@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Caerau
ffotograff o Cynghorydd Altaf Hussain

Cynghorydd Altaf Hussain

Ffon symudol: 07817 506004

Gwaith: Cllr.Altaf.Hussain@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Pen-y-fai
ffotograff o Cynghorydd Malcolm James

Cynghorydd Malcolm James

Arweinydd Grwp Plaid Cymru

156 Mill View, Garth, Maesteg, CF34 0DP

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 734732

Gwaith: Cllr.malcolm.james@bridgend.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llangynwyd
ffotograff o Cynghorydd Brian Jones

Cynghorydd Brian Jones

23 Heol y Goedwig, Porthcawl, CF36 5DU

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 771926

Ffon symudol: 07828 175472

Gwaith: Cllr.Brian.Jones@Bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Porhcawl East Central
ffotograff o Cynghorydd Martyn Jones

Cynghorydd Martyn Jones

3 Nicholls Road, Coytrahen, Bridgend, CF32 OEP

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 729383

Gwaith: cllr.martyn.jones@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Bettws
ffotograff o Cynghorydd Mike Kearn

Cynghorydd Mike Kearn

42 South View, Kenfig Hill, Bridgend, CF33 6DG

Hafan: 01656 712684

Gwaith: Cllr.Mike.Kearn@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Pyle
ffotograff o Cynghorydd David Lewis

Cynghorydd David Lewis

Cadeirydd Pwyllgor Trwyddedu

30, Park Place, Sarn, Bridgend, CF32 9UA

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 723085

Ffon symudol: 07983 271721

Gwaith: Cllr.David.Lewis@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Sarn
ffotograff o Cynghorydd Janice Lewis

Cynghorydd Janice Lewis

30, Park Place, Sarn, Bridgend, CF32 9UA

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 723085

Gwaith: Cllr.Janice.Lewis@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Bryncoch
ffotograff o Cynghorydd John McCarthy

Cynghorydd John McCarthy

18, Cae Talcen, Pencoed, Bridgend, CF35 6RP

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 372801

Ffon symudol: 07910 986770

Gwaith: Cllr.John.McCarthy@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Hendre
ffotograff o Cynghorydd Dhanisha Patel

Cynghorydd Dhanisha Patel

Aelod Cabinet - Lles a Chenedlaethau Dyfodol

Members Services, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643195

Ffon symudol: 07828 272015

Gwaith: Cllr.Dhanisha.Patel@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Ogmore Vale
ffotograff o Cynghorydd Ross Penhale-Thomas

Cynghorydd Ross Penhale-Thomas

7 Neath Road, Maesteg, Bridgend, CF34 9PG

Gwaith: 01656 643375

Hafan: (01656) 718989/734462

Ffon symudol: 07734 651680

Gwaith: Cllr.Ross.Thomas@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Annibynwyr Llynfi)
Maesteg West
ffotograff o Cynghorydd Aniel Pucella

Cynghorydd Aniel Pucella

Casa Prima, Gwaun Coed, Brackla, Bridgend, CF31 2HS

Hafan: 01656 663193

Gwaith: Cllr.Aniel.Pucella@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Conservative)
Brackla
ffotograff o Cynghorydd James Radcliffe

Cynghorydd James Radcliffe

29 St Brides Road, Aberkenfig, Bridgend, CF32 9PY

Ffon symudol: 07977 017636

Gwaith: Cllr.James.Radcliffe@bridgend.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Aberkenfig
ffotograff o Cynghorydd Kay Rowlands

Cynghorydd Kay Rowlands

Hafan: 01656 667559

Ffon symudol: 07840 255517

Gwaith: Cllr.Kay.Rowlands@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Brackla
ffotograff o Cynghorydd Bridie Sedgebeer

Cynghorydd Bridie Sedgebeer

Ffon symudol: 07794 666940

Gwaith: Cllr.Bridie.Sedgebeer@bridgend.gov.uk

Labour and Co-operative
(Labour)
Felindre
ffotograff o Cynghorydd Rod Shaw

Cynghorydd Rod Shaw

9 Gloucester Buildings, Pantygog, Bridgend, CF32 8DW

Hafan: 01656 859170

Ffon symudol: 07734 479732

Gwaith: Cllr.Rod.Shaw@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Pontycymmer
ffotograff o Cynghorydd Charles Smith

Cynghorydd Charles Smith

Aelod Cabinet - Addysg ac Adfywio

Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643446

Hafan: 01656 663298

Gwaith: Cllr.Charles.Smith@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Llangewydd and Brynhyfryd
ffotograff o Cynghorydd Stephen Smith

Cynghorydd Stephen Smith

12 Heol Bryn, North Cornelly, Bridgend, CF33 4DE

Hafan: 01656 740701

Ffon symudol: 07712 243581

Gwaith: Cllr.Stephen.Smith1@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Pyle
ffotograff o Cynghorydd John Spanswick

Cynghorydd John Spanswick

Cadeirydd Pwyllgor Craffu Testun 3

5 Min-y-Coed, Brackla, Bridgend, CF31 2AF

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 646534

Gwaith: Cllr.John.Spanswick@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Brackla
ffotograff o Cynghorydd Roz Stirman

Cynghorydd Roz Stirman

1 Stable Lane, Pantygog, Bridgend, CF32 8DQ

Hafan: 01656 870183

Ffon symudol: 07712 558370

Gwaith: Cllr.Roz.Stirman@bridgend.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Llangeinor
ffotograff o Cynghorydd Gary Thomas

Cynghorydd Gary Thomas

Cadeirydd Pwyllgor Datblygiad a Rheoli

1 Broad Oak Way, Bryntirion, Bridgend, CF31 4EQ

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 665394

Ffon symudol: 07960331055

Gwaith: Cllr.Gary.Thomas@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Bryncethin
ffotograff o Cynghorydd Tim Thomas

Cynghorydd Tim Thomas

Plaid Cymru Group Leader

247 Erw Hir, Brackla, Bridgend, CF31 2DH

Hafan: 07552 650550

Gwaith: Cllr.Timothy.Thomas@bridgend.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Ynysawdre
ffotograff o Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE

Cynghorydd Jefferson Tildesley MBE

Llanberis House, 23 Heol Fach, North Cornelly, CF33 4LB

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 740320

Gwaith: Cllr.Jeff.Tildesley@Bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Independent)
Cornelly
ffotograff o Swydd Gwag - Cliciwch ar y geiriau Swydd Wag i gael manylion cyswllt defnyddiol

Swydd Gwag - Cliciwch ar y geiriau Swydd Wag i gael manylion cyswllt defnyddiol

  Nant-y-moel
ffotograff o Cynghorydd Elaine Venables

Cynghorydd Elaine Venables

Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 869044

Gwaith: Cllr.Elaine.Venables@Bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Coychurch Lower
ffotograff o Cynghorydd Sadie Vidal

Cynghorydd Sadie Vidal

Hafan: 07498 718424

Gwaith: Cllr.Sadie.Vidal@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Litchard
ffotograff o Cynghorydd Matthew Voisey

Cynghorydd Matthew Voisey

Hafan: 01656 768228

Gwaith: Cllr.Matthew.Voisey@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Oldcastle
ffotograff o Cynghorydd Lyn Walters

Cynghorydd Lyn Walters

Cadeirydd Pwyllgor Archwilio & Dirprwy Arweinydd Grwp Ceidwadol

Ffon symudol: 07926 366240

Gwaith: Cllr.Lyn.Walters@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Oldcastle
ffotograff o Cynghorydd Ken Watts

Cynghorydd Ken Watts

Dirprwy Maer

10 Islawen Meadows, Pencoed, Bridgend, CF35 6LW

Gwaith: 01656 643375

Ffon symudol: 07816 873194

Gwaith: Cllr.Ken.Watts@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Independent)
Newton
ffotograff o Cynghorydd Carolyn Webster

Cynghorydd Carolyn Webster

Hafan: 01656 451941

Ffon symudol: 07743 574786

Gwaith: cllr.carolyn.webster@bridgend.gov.uk

Ceidwadwr
(Conservative)
Newcastle
ffotograff o Cynghorydd David White

Cynghorydd David White

64 Priory Avenue, Bridgend, CF31 3LR

Gwaith: 01656 643375

Hafan: 01656 648191

Gwaith: Cllr.David.White@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Newcastle
ffotograff o Cynghorydd Philip White

Cynghorydd Philip White

Aelod Cabinet - Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643685

Hafan: 01656 731217

Gwaith: Cllr.Phil.White@Bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Caerau
ffotograff o Cynghorydd Alex Williams

Cynghorydd Alex Williams

Is-Cadeirydd - Pwyllgor Archwilio

10 Islawen Meadows, Pencoed, CF35 6LW

Ffon symudol: 07880 988358

Gwaith: Cllr.Alex.Williams1@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Penprysg
ffotograff o Cynghorydd Amanda Williams

Cynghorydd Amanda Williams

118 Heol West Plas, Coity, Bridgend, CF35 6BH

Hafan: 01656 767993

Ffon symudol: 07970 141815

Gwaith: Cllr.Amanda.Williams@bridgend.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Annibynnol)
Coity
ffotograff o Cynghorydd Hywel Williams

Cynghorydd Hywel Williams

Dirprwy Arweinydd

Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643225

Ffon symudol: 07767487790

Gwaith: Cllr.Hywel.Williams@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Blackmill
ffotograff o Cynghorydd Julia Williams

Cynghorydd Julia Williams

17 Minffrwd Road, Pencoed, Bridgend, CF35 6RL

Hafan: 01656 860381

Gwaith: Cllr.Julia.Williams1@bridgend.gov.uk

Hafan: jewilliams7@hotmail.com

Annibynnol
(Independent)
Hendre
ffotograff o Cynghorydd Richard Young

Cynghorydd Richard Young

Aelod Cabinet - Cymunedau

Bridgend CBC, Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB

Gwaith: 01656 643548

Hafan: 01656 669527

Gwaith: Cllr.Richard.Young@bridgend.gov.uk

Llafur
(Labour)
Pendre