Eich Cynghorwyr yn ôl grwpiau gwleidyddol

Mae Cynghorwyr lleol yn cael eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut dylai cyngor cynnal ei gweithgareddau amrywiol maent yn cynrychioli.

Maent yn dod i gysylltiad rheolaidd â'r cyhoedd yn gyffredinol drwy gyfarfodydd y cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Cymorthfeydd yn rhoi cyfle i unrhyw breswylydd ward i fynd i siarad eu cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae'r rhain yn cael eu cynnal yn rheolaidd.

Mae Cynghorwyr yn cael cyflog am eu gwaith fel a ragnodir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRP) ar gyfer Cymru. Nid ydynt yn derbyn lwfansau ond maent yn gallu hawlio am dreuliau a ddaw i'w fel rhan o'u dyletswyddau swyddogol. Mae gofyn i bob blwyddyn i'r Cyngor gyhoeddi y 'Rhestr o Gydnabyddiaeth' sy'n rhoi manylion lefel y cyflogau a dalwyd.

I ddod o hyd i'ch cynghorydd os gwelwch yn dda defnyddiwch y dolenni isod: